Türkiye Jimnastik Federasyonu – Parkur
Tanıtım
Boş vakitleri değerlendirmek adına sportif rekabet anlayışı ile başlayan, açık ve kapalı mekânlarda uygulanabilen ve temel prensibi bir yerden başka yere ulaşmak için, herhangi bir yardımcı donanım kullanmaksızın, güvenli, çevik ve akrobatik hareketler ile bu iki nokta arasında konuşlanmış ya da konuşlandırılmış engelleri aşmak üzere kullanılan en hızlı ve en verimli yol olarak tanımlanmaktadır (FIG,2019).
Birbirinden farklı form ve yükseklikteki engeller ile oluşturulmuş yarışma alanın da sporcu performansları sergilenir. Bu performanslar hakem heyeti tarafından belirli kurallar dâhilinde değerlendirilir. Her bir yarışmacıdan beklenen, kendi stil ve becerisi doğrultusunda, mümkün mertebe çok engel kullandığı ve bu engeller arasında güvenli geçişler ile diğer parkur elementlerinin de eklendiği koreografisini belirli bir şekilde bitiriş işareti ile tamamlamasıdır. Sporcunun koşusu sırasında güvenli, çevik, akıcı, akrobatik ve hareketteki ustalık, koşu, sıçrama, dönüşler ve hareketlerin birbiri ile olan bağlantıları ayrı ayrı değerlendirilir ve bu ögeler yarışma sonuçlarına doğrudan etki eder.
HIZ PARKUR KATEGORİSİ
Hedef olarak, A’dan B’ye gitmek üzere zamanlanmış bir koşu içeren, yarış ortamında, engelleri aşmak için belirli Parkur hamleleri kullanarak en verimli ve hızlı şekilde A noktasından, B noktasına gitmek veya A noktasına geri dönmek.
SERBEST PARKUR KATEGORİSİ
Sporcuların, 45 saniyelik süre içerisinde, farklı ölçü ve yüksekliklerde belirlenmiş engelleri kullanarak, parkur ve akrobatik hareketlerden oluşan ve hiç duraklama yapmadan güvenliği esas alarak sergiledikleri koşu sunumlarıdır.